Ceny transferowe a prawo podatkowe: co powinieneś wiedzieć?

Ceny transferowe są nieodłącznym elementem współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw – globalnych korporacji prowadzących działalność na wielu rynkach. Ustalenie cen transferowych, dotyczących powiązanych ze sobą podmiotów prowadzących między sobą transakcje handlowe, jest istotne nie tylko z punktu biznesowego, ale też podatkowego.

Ceny transferowe w działalności globalnych przedsiębiorstw

Cenami transferowymi określa się ceny ustalane w transakcjach handlowych – zwłaszcza sprzedaży towarów lub świadczenia usług – między powiązanymi ze sobą podmiotami gospodarczymi. Stosowanie cen transferowych ma na celu zapobiegać przesuwaniu zysków między poszczególnymi jurysdykcjami (o różnych stawkach podatkowych), co powodowałoby korzyści podatkowe dla uczestników danej transakcji.

Ceny transferowe a ich znaczenie dla biznesu

Właściwie określane ceny transferowe mają znaczenie w kontekście rzetelnego i sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw, które działają na różnych rynkach. Stosowanie odpowiednich praktyk ustalania cen transferowych służy temu, aby transakcje zawierane w grupach nie budziły wątpliwości co do kwestii opodatkowania. Błędy w tym zakresie mogą powodować nieuprawnione przesuwanie zysków, a w efekcie zaniżanie podstawy opodatkowania. Współcześnie, gdy wiele firm prowadzi swoją działalność na skalę globalną, ceny transferowe objęte są kontrolą organów podatkowych. Powszechna jest też współpraca krajów, które monitorują sytuację dotyczącą cen transferowych i egzekwują przyjęte zasady.

Ustalanie cen transferowych

Zgodnie z wytycznymi, podmioty zobowiązane do ustalania cen transferowych powinny stosować metody porównawcze. Opierają się one na zestawieniu cen uzyskiwanych w transakcjach między niepowiązanymi stronami z cenami w transakcjach podmiotów, które są ze sobą powiązane. Globalnie operujące firmy muszą również prowadzić niezbędną dokumentację cen transferowych, która powinna zawierać szczegółową analizę wraz z porównaniami uzasadniającymi ich ustalenia. Sporządzona dokumentacja może być niezbędna w kontaktach z organami podatkowymi.

Błędy przy ustalaniu cen transferowych

Ceny transferowe ustalone na niewłaściwym poziomie mogą prowadzić do poważnych skutków podatkowych. Organy podatkowe mogą wziąć pod lupę dochody przedsiębiorstwa, co z kolei wiąże się z ryzykiem dodatkowych odsetek lub sankcji karnych. Coraz ściślejszy nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących cen transferowych wymaga od firm globalnych prowadzenia rzetelnie opracowanej polityki w tym temacie. Aby uniknąć potencjalnych konsekwencji, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów takich jak CMT Advisory – czyli firmy oferującej kompletną pomoc w zakresie ustalania cen transferowych. Przeczytaj o tym na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz